План Стратегічного розвитку міста Галича до 2020 року

                                                                       Додаток

до рішення другого засідання чотирнадцятої сесії

Галицької міської ради шостого скликання

від 25.12.2014 р. № 142

 

План Стратегічного розвитку міста Галича

до 2020 року

 

План Стратегічного розвитку міста Галича до 2020 року є базовим програмним документом, який відображає бачення розвитку міста громадськістю на перспективу, ставить стратегічні цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження. Багато напрямків перспективного розвитку потребують значної мобілізації ресурсів для ефективного впровадження принципів і механізмів стратегічного управління розвитком міста.

Мета Плану Стратегічного розвитку міста полягає у досягненні економічного зростання,  збільшенні  добробуту, підвищенні конкурентоспроможності економіки міста,  комфорту життя населення  та реалізації інтересів усіх секторів територіальної громади міста.

Складовими Плану Стратегічного розвитку міста визначені  цілі, завдання, пріоритети,  напрями  та  проекти, які сприятимуть досягненню основної мети. Розроблений план спрямований на економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій. План Стратегічного розвитку міста орієнтується  на залучення всіх верств громади до соціально-економічних процесів, забезпечення належних умов життя для всіх мешканців міста та наближення стандартів життя до рівня  східноєвропейських міст.

Розвиток міста на перспективу ґрунтується  на засадах  сталого розвитку, що дозволить передати майбутньому поколінню ресурсну базу, яка забезпечить подальше економічне зростання міста.

Обґрунтування положень Плану Стратегічного розвитку міста здійснено на основі результатів аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод.

Основними розробниками Плану Стратегічного розвитку міста Галича до 2020 року є Галицька міська рада та громада міста Галича.

 І. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

1. Енергоефективність

2.Реформування житлово-комунального господарства

3. Підвищення екологічної та техногенної безпеки

4. Забезпечення ефективної розбудови міста

5. Запровадження сучасної системи управління містом

6. Підвищення інвестиційної привабливості міста

 

1. Енергоефективність:
1.1. Економічна ефективність витрат на енергопостачання. Зменшення витрат споживання енергії у місті на 30 %.

1.2. Раціоналізація споживання енергії. Постійне збільшення використання відновлювальних джерел енергії і забезпечення частки відновлювальних джерел енергії у загальній структурі енергоспоживання на рівні 5-7%.

Інструменти реалізації:

– постійний моніторинг витрат споживання енергії. Забезпечення щорічної економії витрат енергії по місту на 5 %;

– постійний моніторинг об’єктів з високим споживанням енергії та забезпечення їх енергоефективності;

– створення карти міста з відображенням споживання всіх видів електричної енергії;

– створення системи енергетичного менеджменту, включаючи незалежну систему громадського моніторингу;

– проведення енергетичного аудиту найбільших споживачів енергоресурсів і надання рекомендацій по усуненню виявлених недоліків.

– розроблення технічної системи управління споживанням енергоресурсів і контролю за об’ємом їх споживання;

– організація спільних соціальних заходів оптимізації збереження енергії органів державної влади, місцевого самоврядування та населення міста для формування у  їх свідомості бережливого ставлення до енергетичних ресурсів

– запровадження тепло акумуляторів нічного тарифу , вітрової енергетики для зменшення споживання газу.

 1. Реформування житлово-комунального

    господарства

2.1.Реновація житлового фонду міста.

2.2. Зміна системи управління житловим фондом міста.

2.3. Підвищення якості питної води.

2.4. Розвиток шляхово-ремонтного господарства міста.

2.5. Модернізація системи освітлення міста.

2.6.Створення сучасної моделі поводження з твердими побутовими відходами

Інструменти реалізації:

– збільшення кількості ОСББ серед житлових багатоквартирних будинків у місті до 2020 року;

– запровадження міської програми термомодернізації та ремонту житлових будинків;

– проведення аудиту технічного стану багатоквартирних будинків;

– розробка програми ремонту і відновлення житлових будинків в історичній частині міста;

– оптимізація системи контролю за якістю надання комунальних послуг і оперативністю реагування на аварійні ситуації  службами міста, які пов’язані з наданням комунальних послуг, завдяки інтеграції диспетчерської служби у єдину систем;

– запровадження технологічного обліку води та стоків на всіх ділянках її видобування, очистки, транспортування та постачання споживачам;

– реалізація заходів оптимізованої схеми роботи системи подачі та розподілення води;

–  реконструкція існуючих водопровідно-каналізаційних мереж;

– реконструкція та модернізація водопровідних та каналізаційних насосних станцій, шляхом заміни існуючого обладнання на сучасні енергоефективні аналоги;

– реконструкція каналізаційних очисних споруд із заміною фізично та морально зношеного обладнання;

– будівництво мереж водопостачання для неканалізованих районів міста;

– будівництво альтернативного водозабору для міста Галича;

– запровадження диспетчеризації та автоматизації управління окремими технологічними процесами видобування, очистки, транспортування та постачання споживачам води та стоків;

– забезпечення повного загальнобудинкового обліку споживання холодної води в багатоквартирних житлових будинках міста Галича

– здійснити оптимізацію шляхової мережі міста відповідно до Генерального плану розвитку міста з облаштуванням нових транспортних розв’язок на умовах співфінансування з міського та державного бюджетів;

– забезпечити ремонт асфальтового покриття максимально широкої мережі вулиць міста, включаючи і вулиці в мікрорайонах приватної забудови за умови співфінансування з місцевими мешканцями та організаціями, а також постійне підтримання відремонтованого покриття в належному стані відповідно до експлуатаційних вимог;

– проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення міста;

– забезпечення єдиного стандарту освітлення вулиць міста у вечірній та нічний час;

– реалізація проекту повної заміни старих освітлювальних приладів по всій території міста, розробка програми встановлення додаткової кількості світильників відповідно до реального стану освітлення вулиць. В результаті впровадження проекту очікується зменшення споживання електроенергії на 10 %, витрат на утримання освітлювальних ліній на 15 % – реалізація проекту до кінця 2016 року;

– забезпечити подальше впровадження сучасних технологій для прибирання вулиць, збору і переробки твердих побутових відходів;

– постійне оновлення парку комунальної техніки;

– розширення системи роздільного сортування твердих побутових відходів;

-влаштування малих архітектурних форм для розміщення сміттєвих контейнерів;

– забезпечення міста достатньою кількістю урн та дворових контейнерів для збирання сміття;

– розроблення схеми санітарного очищення міста;

– налагодження постійної популяризації ідей ресурсозбереження серед мешканців міста;

– вирішення питання з влаштування нового міського кладовища в масиві Галич-Гора;

 

 1. Підвищення екологічної та техногенної безпеки

3.1. Формування збалансованої системи природокористування.

3.2. Забезпечення максимального озеленення міста.

3.3. Підвищення рівня екологічної свідомості громадян.

3.4.Раціональне використання водних, земельних та інших природних ресурсів і створення умов для їх відновлення.

Інструменти реалізації:

– поліпшення санітарно-гігієнічного стану;

– розвиток рекреаційних зон;

– збереження максимально можливої площі озеленених ділянок при новому будівництві;

– планування містобудівної діяльності із обов’язковим збереженням елементів діючої схеми екомережі міста;

– винести в натуру межі парків, скверів, зелених зон відпочинку та затвердити їх до кінця 2016 року;

– планування озеленення міста;

– надання переваги влаштуванню газонів та чагарників з метою зниження фонових концентрацій викидів в атмосферне повітря;

– проведення поетапної заміни високорослих порід дерев та дерев, що досягли вікові межі, на декоративні низькорослі;

– проведення роботи з видалення аварійних, сухостійних зелених насаджень та таких, що досягли вікової межі та замінити їх молодими деревами;

– проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень;

– проведення роботи з озеленення біля новобудов, де відсутні зелені насадження.

– розроблення проектів створення фіторекреаційних зон та місць відпочинку навколо навчальних закладів.

 1. Забезпечення ефективної розбудови міста

4.1. Розробка та ефективна реалізація Генерального плану забудов м. Галича.

4.2. Забезпечення жителів міста, якісною інфраструктурою та місцями відпочинку.

Інструменти реалізації:

– виготовлення Генерального плану  міста до кінця 2016 року;

– вирішення питання розширення території з оформленням меж міста;

– забезпечити збереження та реконструкцію історико-культурної спадщини міста;

– розробити і реалізувати план комплексного благоустрою загальноміського центру із збереженням основ структури та характеру історичної забудови;

– проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації вулиць міста;

– спланувати поступовий благоустрій міста із застосуванням технологій                 – сучасного ландшафтного дизайну;

– створення маршрутної мережі громадського транспорту;

 1. Запровадження сучасної системи управління містом
 2. Запровадження в органах місцевого самоврядування, комунальному підприємству та бюджетних установах міста Галича сучасної інтегрованої системи управління, орієнтованої на надання якісних послуг мешканцям міста.

Інструменти реалізації:

– поступово привести у відповідність до міжнародних стандартів якості (ISO) діяльність усіх підрозділів виконавчих органів міської влади, комунального підприємства, бюджетних установ, які надають адміністративні, соціальні, комунальні та інші послуги мешканцям міста, запровадження стандартів якості у діяльність державних установ, які діють на території міста;

– перехід усіх служб, які працюють зі зверненнями мешканців, на роботу з уніфікованою базою даних при одночасній інтеграції діяльності усіх диспетчерських служб різного профілю з метою забезпечення оперативного реагування на звернення та ефективного контролю вирішення проблем.

 

ІІ. ФОРМУВАННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ  ЕКОНОМІКИ

  1.     Розвиток сфери гостинності

2.     Підвищення інвестиційної привабливості міста

1.1.Перетворення сфери гостинності в одну з головних та бюджетоутворюючих галузей економіки міста.

1.2. Постійне збільшення кількості туристів у місті.

Інструменти реалізації:

– посилити маркетинг міста, його промоцію серед потенційних партнерів для різних форм співпраці як в Україні, так і за її межами;

– підвищити туристичну привабливість міста та створити якісну мережу сервісу для історичного, розважального і ділового туризму з одночасним розвитком сучасної інфраструктури для їх проведення;

– активізація роботи туристичних фірм;

– сприяння проведенню у місті творчих майстерень, стимулювання виникнення творчих ідей розвитку міста;

– створення інформаційно-туристичного центру міста при міській раді;

– забезпечення участі у регіональних, національних та міжнародних туристичних виставках з метою популяризації м. Галича як туристичного центру;

– активізація роботи туристичних інтернет-ресурсів.

 

 1. Підвищення інвестиційної привабливості міста

2.1. Створення позитивного іміджу міста як динамічного для розвитку та комфортного для життєдіяльності.

2.2. Суттєве збільшення внутрішніх та прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

Інструменти реалізації:

– подальше розширення співпраці з міжнародними організаціями і фондами, які працюють в Україні, а також партнерськими муніципалітетами, участь у широкому колі інноваційних проектів муніципального розвитку, які реалізуються за їхньої підтримки, для залучення додаткових фінансових та технологічних ресурсів, а також для зміцнення міжнародного авторитету міста як надійного партнера для співпраці;

– всебічний розвиток інфраструктури міста шляхом залучення інвестицій через об`єднання зусиль місцевої та державної влади, підприємств і установ по розробці інвестиційних проектів та пропозицій, формування інвестиційного іміджу міста;

– активізація роботи у грантових програмах.

 

ІІІ. МІСТО ГАЛИЧ – КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПИ

   
 

 

 

1.Розвиток міста як центру національних та духовних цінностей
та  культурного центру Європи

 

1.Формування міста Галича, як центру національного відродження України.

Інструменти реалізації:

– забезпечення співпраці з релігійними конфесіями міста, підтримка ініціатив релігійних конфесій з метою підвищення рівня духовності громади;

– забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства, повної реалізації її економічних, соціальних і репродуктивних функцій;

– формування високої культури сучасної української родини на основі духовності, національних традицій та загальнолюдських цінностей;

формування позитивної моделі сім’ї шляхом педагогічної просвіти батьків та молоді;

– постійна підтримка проведення років (тижнів, днів) християнської моралі у всіх закладах освіти;

– постійно розширювати коло цікавих і різноманітних міських програм для самореалізації молоді з метою формування позитивного світосприйняття і профілактики популяризації негативних моделей поведінки у молодіжному середовищі;

– стимулювати запровадження програм, орієнтованих на самореалізацію та інтеграцію в повноцінне соціальне життя територіальної громади мешканців з обмеженими фізичними можливостями;

– продовження облаштування пандусів на вулицях міста та у різних громадських установах, їх адаптацію до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

– введення рішенням  сесії міської ради обов’язкової норми, яка передбачала б при плануванні проектів благоустрою;

– підтримка обдарованої молоді;

– розробка положення про засади співпраці міської ради з громадськими організаціями та благодійними фондами у вирішенні актуальних соціальних проблем;

– щорічне планування у міському бюджеті коштів для проведення конкурсів мікрогрантів соціальної спрямованості, підтримка заявок громадських організацій та благодійних фондів на отримання грантів від міжнародних організацій та фондів.

 1. Забезпечення відкритого доступу мешканців міста до сучасного світового культурного надбання.

3.Створення у місті атмосфери вільного творчого самовираження та конкурентоспроможного мистецького середовища:

– забезпечення поступового приведення до належного стану приміщень  закладів культури міста;

– розвиток у місті мережі сучасних кінотеатрів;

– впорядкування концертно-гастрольної діяльності у місті, розширення кола популярних колективів та митців, з творчістю яких могли б знайомитися мешканці та гості міста;

– сприяння проведенню у місті широкого кола культурних заходів та фестивалів, які допоможуть збагатити культурне життя міста та збільшити його культурну привабливість;

– подальше вдосконалення формату проведення міських свят, популяризуючи як серед мешканців міста, так і серед його потенціальних гостей унікальні традиції міста Галича;

– забезпечення підтримки та розвитку міських дитячих та дорослих творчих колективів;

– розширення програми міжкультурних обмінів з містами-побратимами, співпраці з міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури.

– забезпечити будівництво та реконструкцію за підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх обладнання та використання;

– створення у місті сучасного парку атракціонів;

– розширення спектру цікавих масових міських свят та змагань;

– сприяння участі спортсменів у змаганнях міського, обласного, державного та міжнародного рівнів;

– підтримка роботи спортивних шкіл, секцій та гуртків, урізноманітнення їх за рахунок нових (популярних) видів спорту;

– популяризація корпоративних та сімейних спортивних змагань.

 

Конкретні дії  щодо заходів, які необхідно реалізувати за рахунок коштів державного, обласного, районного, міського бюджетів та територіальною громадою міста

 

 1. Виготовлення генерального плану забудови м. Галича.
 2. Рекреаційна зона: парк відпочинку біля р. Лімниця.
 3. Берегоукріплення: р. Луква, р. Дністер до автомобільного моста (лівий берег); ( роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм. В т.ч. розчистка р. Дністер);
 4. Реконструкція пішохідного моста через р. Дністер.
 5. Ремонт дахів багатоповерхових будинків – встановлення водовідливів:

Вул. Караїмська, 3 корпус 1, Караїмська, 3 корпус 2, Н.Вівчаренко, 1, 11,13,19 , вул. Шевченка, 4,12,14,16,20 «Б», 22, вул. Св. Миколая, 1,2,4,5,10, вул. Новгородська, Винниченка, пл.. Волі, Коновальця, 15.

 1. Реконструкція електрощитових по житлових будинках.
 2. Будівництво водопроводів для забезпечення питною водою жителів вулиць Галич-Заріки, Галич-Меживіддя, Галич-Гори;
 3. Реконструкція водозабору, будівництво нових свердловин. (реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора  діам.160 мм від КНС до ОСК);
 4. Будівництво станції очистки води на водопроводі.
 5. Будівництво очисних споруд міста.
 6. Придбання техніки для комунальною служби: сміттєвоз, трактор з причепом, асинизаторна машина, екскаватор.
 7. Будівництво площадок під сміттєві контейнери (ящики).
 8. Придбання сміттєвих ящиків для індивідуальних дворів.
 9. Відновлення дорожнього покриття з будівництвом тротуарів та липневої каналізації по вулицях: Я.Осмомисла, І.Франка, Бічна, Л.Українки, Шевченка, Караїмська, майдан Різдва, Галич-Гора, Н.Вівчаренко, Черемшини, Чорновола, Коновальця, Шекети, Об’їзна.
 10. Будівництво доріг з асфальтобетонним покриттям по вулицях: Галич-Заріка, Галич-Гора.
 11. Придбання дорожньої техніки для обслуговування доріг комунальної власності міста.
 12. Реконструкція центральної площі міста майдан Різдва.
 13. Реконструкція вуличного освітлення по енергозберігаючих технологіях.
 14. Будівництво вуличного освітлення із зберігаючи ми технологіями по вулицях: Садова, С.Стрільців, Донецька, Незалежності, Шевченка, Н.Вівчаренко, Я.Осмомисла, Грушевського, Черемшини, Бічна, Шекети, Чорновола, І.Франка.
 15. Будівництво нових та оновлення новими архітектурними формами дитячих майданчиків.
 16. Фінансова допомога по підтримці в належному стані церков УГКЦ та УПЦ , будівництво нової церкви в м. Галич-Гора.
 17. Будівництво спортивного комплексу по вул. Січових Стрільців на Галич-Горі.
 18. Утеплення фасадів багатоповерхових житлових будинків
 19. Ремонт фасадів та під’їздів із заміною вхідних дверей та вікон багатоквартирних житлових будинках.
 20. Озеленення : Алеї Небесної сотні ( видалення кущів, сухостійних самостійних та порослих дерев, що досягли вікової межі на старому та новому цвинтарях в м. Галич-Гора; догляд за зеленими насадженнями в центральній частині міста; висадка зелених насаджень на майдані Різдва (Народний дім); створення квітників по вул. І.Франка; висадження зелених насаджень по майдані Різдва ( біля каплички); проведення заходів з озеленення території площі Волі; обрізання та формування дерев та кущів по вул. Львівська, по вул. Б.Хмельницького; на вул. Набережній; відновлення квітника на привокзальній площі; придбання теплиці для вирощування розсади квітів та зелених насаджень; догляд за квітниками);
 21. Благоустрій прибудинкових територій
 22. Переведення комунальних приміщень на альтернативні види опалення (тепло акумулятори, сонячні батареї).