ІНФОРМАЦІЙІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВТОРНЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВТОРНЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Інформаційне повідомлення про повторне проведення  конкурсу

Галицька міська рада проводить конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна для оренди та продажу.

Інформацію про об’єкти оцінки наведено в додатку 1.

Конкурс буде проводитися 09.09.2019 року о 10 год. 00 хв. в актовому залі адміністративного приміщення Галицької міської ради на третьому поверсі на майдані Різдва, 16 в м.Галич.

Кінцевий термін подання документів – до 16 год. 00 хв. 06.09.2019 року включно.

Замовник послуг з оцінки – Галицька міська рада.

Строк виконання робіт – 7 календарних днів.

Конкурсна комісія та робоча група знаходяться на майдані Різдва, 16 в м.Галич, тел. 03431 21332, факс 03431 22188.

Вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

  1. підтвердних документів:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3);

– копії документів, що підтверджують наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

– інформація про претендента за встановленою формою (додаток 4). При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

  1. пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаних в окремому конверті;
  2. документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2).