Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу

Галицька міська рада проводить конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди комунального майна.

Інформацію про об’єкти оцінки наведено в Додатку 1.

Конкурс буде проводитися 16.10.2018 року о 10 год. 00 хв. в актовому залі адміністративного приміщення Галицької міської ради на третьому поверсі на майдані Різдва, 16 в м.Галич.

Кінцевий термін подання документів – до 17 год. 00 хв. 10.10.2018 року включно.

Замовник послуг з оцінки – Галицька міська рада.

Строк виконання робіт – 7 календарних днів.

Конкурсна комісія та робоча група знаходяться на майдані Різдва, 16 в м.Галич, тел. 03431 21332, факс 03431 22188.

Вимоги до учасників конкурсу : до участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

  1. підтвердних документів:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (Додаток 3);

– копії документів, що підтверджують наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності (за наявності);

– інформація про претендента за встановленою формою (додаток 4). При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

  1. пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, запечатаних в окремому конверті;
  2. документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (Додаток 2).