Про продаж земельної ділянки Мельничуку О.С.

РІШЕННЯ

перше засідання десятої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання

від 01 листопада 2018 року                                                                        № 146

Про продаж земельної ділянки Мельничуку О.С.

Керуючись Земельним кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ № 381 від 22.04.2009р. “Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, розглянувши заяву ФОП Мельничука Олексія Степановича та звіт про експертну грошову оцінку, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка пропонується до продажу ФОП Мельничуку Олексію Степановичу (код 2097602277, юридична адреса: Галицький район с. Крилос вул. Франка, 130), що знаходиться на майдані Різдва, 30 в м. Галичі, загальною площею 58 кв.м, кадастровий номер земельної ділянки – 2621210100:01:001:0318, на якій розміщене майно покупця, нежитлове приміщення, за рахунок земель територіальної громади міста, виконаний експертом ФОП Піщаком Олегом Дмитровичем .
  1. Затвердити вартість земельної ділянки  загальною  площею   58 кв.м., на майдані Різдва, 30 у м. Галичі в розмірі 4740,00 грн. (чотири тисячі сімсот сорок грн.), без ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (рецензія ПП «Західземпроект», рецензент Ціник Віталій Валерійович, від 20.08.2018р., вартість 1кв.м. – 81,70 грн).
  1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Мельничуку Олексію Степановичу земельну ділянку загальною площею 58 кв.м. за 4740 грн. (чотири тисячі сімсот сорок грн.) без ПДВ (відповідно до звіту про експертну грошову оцінку) на майдані Різдва, 30 в м. Галичі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07).
  1. Пропозиції щодо способів та умов продажу земельної ділянки загальною площею 58 кв. м – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07), землі житлової і громадської забудови, розташованої в м. Галичі на майдані Різдва, 30 ФОП Мельничуку Олексію Степановичу:

4.1. Площа земельної ділянки: 58 кв.м.

4.2. Кадастровий номер земельної ділянки – 2621210100:01:001:0318.

4.3. Цільове призначення (використання): землі житлової і громадської забудови, для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07).

4.4. Спосіб продажу:

продаж земельної ділянки ФОП Мельничуку Олексію Степановичу на неконкурентних засадах відповідно до договору купівлі-продажу.

4.5. ФОП Мельничуку Олексію Степановичу  сплатити суму в розмірі 773,60грн.(сімсот сімдесят три грн. 60 коп.) з врахуванням авансового внеску , відповідно до укладеного з Галицькою міською радою договору купівлі-продажу земельної ділянки на:

розрахунковий рахунок № 31519941009080,

код платежу 33010100,

в ГУДКСУ в Івано-Франківській області,

МФО 899998,

Код ЄДРПОУ Галицької міської ради – 04054263,

призначення платежу – кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

4.5.1. ФОП Мельничуку Олексію Степановичу до підписання договору купівлі продажу земельної ділянки провести відновлення фасаду приміщення на майдані Різдва, 30, демонтувати рекламу встановлену на фасаді приміщення, погодити з міською радою розміри та ескіз реклами.

4.5.2. Попередити ФОП Мельничука Олексія Степановича, що у випадку не виконання вимог пункту 4.5.1. цього рішення продаж земельної ділянки призупиняється.

4.5.3. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.

4.6. Використання земельної ділянки здійснювати з врахуванням наступних обмежень, обтяжень:

4.6.1.Земельну ділянку використовувати відповідно до цільового призначення;

4.6.2. Встановлюється право третіх осіб на прокладання та поточний ремонт інженерних мереж та комунікацій, в разі потреби шляхом укладання договору сервітуту з власником земельної ділянки;

4.6.3. Заборони будівництва, реконструкції, встановлення МАФ, тимчасових споруд без відповідного дозволу виконавчого комітету Галицької міської ради;

4.6.4. Утримання в належному технічному, санітарному стані прилеглої території ;

4.6.5. Дотримання вимог Законів України «Про охорону земель», «Про відходи» та інших вимог природоохоронного законодавства.

4.7. На земельну ділянку сервітути не встановлено.

  1. Доручити міському голові Галицької міської ради Трачику Оресту Антоновичу до 01.12.2018 року укласти договір купівлі-продажу від імені ради за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.1. У випадку не виконання вимог пункту 4.5.1. цього рішення ФОП Мельничуком Олексієм Степановичем до моменту підписання договору купівлі-продажу продаж земельної ділянки призупиняється до перегляду умов продажу черговою сесією міської ради.

  1. Дія договору оренди земельної ділянки зазначеної в п.1 цього рішення припиняється після підписання договору купівлі продажу даної земельної ділянки.

Міський голова                                                                     О.Трачик