Про продаж земельної ділянки комунальної власності, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна ФОП Дурисвіт Я.Б. по вул.Вітовського, 32

РІШЕННЯ

другого засідання дев’ятої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання

від 12 липня 2018 року                                                                        № 100

Про продаж земельної ділянки комунальної власності,

на якій розташовані об’єкти нерухомого майна

ФОП Дурисвіт Я.Б. по вул.Вітовського, 32

Керуючись Земельним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №381 від 22.04.2009р. “Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, розглянувши заяву ФОП Дурисвіт Ярослав Богданович та звіт про експертну грошову оцінку, міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка пропонується до продажу ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу (код 2843004931, юридична адреса: Галицький район, м. Галич, вул. Д.Вітовського, 32), що знаходиться на вул.Д.Вітовського, 32 а в м. Галичі, загальною площею 27145,0 кв.м, кадастровий номер земельної ділянки 2621210100:01:003:0493, на якій розміщене майно покупця – адміністративно–виробничі приміщення, за рахунок земель територіальної громади міста, виконаний ТзОВ «Прикарпатський інформаційно-кадастровий центр»(директор Р.Залеський).
  1. Затвердити вартість земельної ділянки загальною площею 27145,0 кв.м., на вул. Д.Вітовського, 32 у м. Галичі в розмірі 746487,50 грн.(сімсот сорок шість тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 50 коп.) без ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (рецензія ФОП Лозова Марія Михайлівна від 08.06.2018р., вартість 1кв.м.-27,50 грн.).
  1. Передати у власність шляхом продажу ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу земельну ділянку загальною площею 27145,0 кв.м за 746487,50грн. без ПДВ (відповідно до звіту про експертну грошову оцінку) на вул. Д.Вітовського, 32 в м. Галичі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) для виробництва будівельних матеріалів.
  1. Пропозиції щодо способів та умов продажу земельної ділянки загальною площею 27145,0 кв. м – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) для виробництва будівельних матеріалів, розташованої в м. Галичі на вул. Д. Вітовського, 32  ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу:

4.1. Площа земельної ділянки: 27145 кв.м.

4.2. Кадастровий номер земельної ділянки – 2621210100:01:003:0493 .

4.3. Цільове призначення (використання): землі промисловості – для  розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) – для виробництва будівельних матеріалів.

4.4. Спосіб продажу:

продаж земельної ділянки ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу на неконкурентних засадах відповідно до договору купівлі-продажу.

4.5.Надати ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу розстрочення платежу за умови сплати протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу не менш як 50 (п’ятдесяти) відсотків частини платежу, що зараховується до державного та місцевого бюджетів,з врахуванням суми сплаченого авансового внеску в розмірі 119948,37 грн. (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.37 коп.)

4.5.1 Затвердити розрахунок та графік погашення розстроченого платежу за придбання ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, а саме:

– 253295,38 грн. – до 24.08.2018;

– 93310,93 грн. – до 24.09.2018;

– 93310,94 грн. – до 24.10.2018;

– 93310,94грн. – до 24.11.2018;

– 93310,94 грн. – до 24.12.2018

4.5.2. ФОП Дурисвіту Ярославові Богдановичу забезпечити погашення сум розстроченого платежу відповідно до графіку, зазначеного в п.4.5.1 цього

рішення та відповідно до укладеного з Галицькою міською радою договору купівлі-продажу земельної ділянки на

розрахунковий рахунок № 31519941009080,

код платежу 33010100

в ГУДКСУ в Івано-Франківській області ,

МФО 899998

Код ЄДРПОУ галицької міської ради- 04054263

призначення платежу – кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

4.5.3.Попередити ФОП Дурисвіта Ярослава  Богданович що у разі порушення строку погашення частини платежу покупець сплачує неустойку відповідно до умов договору купівлі-продажу та закону.

Прострочення погашення частини платежу більш як на два місяці є підставою для припинення розстрочення платежу за придбання земельної ділянки. Залишок платежу підлягає стягненню Галицькою міською радою у порядку, встановленому законом.

4.5.4. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за договором купівлі-продажу.

4.6. Використання земельної ділянки здійснювати з врахуванням наступних обмежень, обтяжень:

4.6.1. Земельну ділянку використовувати відповідно до цільового призначення;

4.6.2. Встановлюється право третіх осіб на прокладання та поточний ремонт інженерних мереж та комунікацій, в разі потреби шляхом укладання договору сервітуту з власником земельної ділянки;

4.6.3. Заборона будівництва, реконструкції, встановлення МАФ, тимчасових споруд без відповідного дозволу виконавчого комітету Галицької міської ради;

4.6.4. Утримання в належному технічному, санітарному стані прилеглої території ;

4.6.5. Дотримання вимог Законів України «Про охорону земель», «Про відходи» та інших вимог природоохоронного законодавства.

4.7. На земельну ділянку сервітути не встановлено.

  1. Доручити першому заступнику міського голови Галицької міської ради Чуйкові Володимиру Тарасовичу до 24. 07.2018 року укласти договір купівлі – продажу від імені ради за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.
  1. Дія договору оренди земельної ділянки зазначеної в п.1 цього рішення припиняється після підписання договору купівлі продажу даної земельної ділянки.

Міський голова                                                                 О.Трачик