Про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів

Інформація Галицької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

  1. Мета проведення робіт: відбір виконавця послуг з проведення  торгів з продажу земельної ділянки у власність відповідно до чинного земельного законодавства
  2. Дані про земельну ділянку:

2.1. земельна ділянка( ділянка 1)  орієнтовною площею 0,0036 га для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі , землі житлової і громадської забудови.

Місце розташування – м. Галич , Майдан Різдва (біля № 36)

2.2. земельна ділянка ( ділянка 2)  орієнтовною площею 0,0048 га для будівництва і обслуговування об’єкта торгівлі , землі житлової і громадської забудови.

Місце розташування – м. Галич , Майдан Різдва (біля № 36 а )

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт  (у календарних днях).

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного Кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах та їх фінансування за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Підготовка  лотів включає:

– виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 1 і 2 ;

– звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 1 і 2;

– рецензування звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок 1 і 2 .

Прийняття заяв припиняється за  п’ять  робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів );

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

-інформація про продані лоти за попередні 24 місяці та за поточний рік станом на дату подачі конкурсної документації: земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність  або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною у гривнях,

  1. Строк подання конкурсної документації:

до 17.00 год 24 березня 2017 року.

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

77101, Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, майдан Різдва,16.

  1. Інформація пропроведення конкурсу

Конкурс відбудеться  28.03.2017 року  о 15.00 год.  в залі засідань Галицької  міської ради за адресою м. Галич, майдан Різдва, 16. 

  1. Відомості про місце знаходження комісії , контактні телефони

Івано-Франківська обл., м. Галич , Майдан Різдва, 16.

телефони для довідок: (03431) 2-27-01; ( 03431) 2-21-88;  факс (03431) 2-15-13

контактні особи : Чемеринська Віра Миколаївна, Стефунько Оксана Михайлівна

Голова  конкурсної комісії                                                     О. Скриник