Про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

Інформація Галицької міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів.

  1. Мета проведення робіт:

відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності.

  1. Дані про земельну ділянку:

Земельна ділянка комунальної власності з розташованим на ній об’єктом нерухомого майна) для будівництва та обслуговування об’єкта торгівлі (заклад громадського харчування з оглядовим майданчиком)  (В.03.07),

кадастровий номер – 2621210100:01:001:00580,

площа – 0,0241 га,

місце розташування: Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, майдан Різдва, 39.

  1. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт             (у календарних днях).

Фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах, відповідно до частини 5 статті 136 Земельного Кодексу України, здійснюється за рахунок коштів виконавця земельних торгів.

Переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів до продажу на земельних торгах та їх фінансування за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.

Підготовка  лотів включає проведення   оцінки розташованого  на земельній ділянці  об’єкта  нерухомого майна  та рецензування звіту про оцінку нерухомого майна.

Прийняття заяв припиняється за  три робочих дні до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

  1. Строк подання конкурсної документації:до 31 жовтня 2016 року.
  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:77101, Івано-Франківська область, Галицький район, м.Галич, майдан Різдва,16.
  1. Інформація пропроведення конкурсу

Конкурс відбудеться  03.11.2016 року  о 11.00 год.  в залі засідань Галицької  міської ради за адресою м. Галич, майдан Різдва,16.

 Відомості про місце знаходження комісії , контактні телефони

Івано-Франківська обл., м. Галич , Майдан Різдва ,16.

телефони для довідок: (03431) 2-27-01; ( 03431) 2-21-88;  факс (03431) 2-15-13

контактні особи : Чемеринська Віра Миколаївна, Стефунько Оксана Михайлівна

 

Голова  конкурсної комісії                                                  О.Скриник