Про затвердження структури комунальної установи «ВІЗИТ-ЦЕНТР ГАЛИЧ»

Проект РІШЕННЯ

Першого засідання восьмої сесії Галицької міської ради

сьомого скликання

від 25 січня 2018 року                                                                    №

Про затвердження структури

комунальної установи «ВІЗИТ-ЦЕНТР  ГАЛИЧ»

          Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 25.01.2018р. № «Про затвердження статуту комунальної установи «ВІЗИТ-ЦЕНТР  ГАЛИЧ»,  міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити структуру комунальної установи «ВІЗИТ-ЦЕНТР  ГАЛИЧ» на 2018 рік в кількості 7 штатних одиниць згідно з додатком.

Міський голова                                                                О.Трачик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року № 1220)

Затверджую
структуру у кількості 7 штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами

Тридцять шість тисяч чотириста вісімдесять шість ( 32018 ) грн .
__________________міський голова      __________________

                                         (посада)
___________________________________О.А.Трачик_______
(підпис керівника)                                 (ініціали і прізвище)

01 березня 2018 року
(число, місяць, рік)

 М. П.

СТРУКТУРА

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ВІЗИТ-ЦЕНТР  ГАЛИЧ» НА 2018р.
(назва установи)


з/п
Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад
(грн.)
Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

2 3 4

5

1 Керівник (директор)

1

7446

7446

2 Менеджер

1

4468

4468

3 Менеджер-Гол.Бухгалтер

1

5212

5212

4 Охоронець

3

3723

11169

5 Техпрацівник (прибиральниця)

1

3723

3723

7

32018

32018