Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій

ГАЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Івано-Франківської області

 Проект РІШЕННЯ

другого засідання п’ятої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання

від  10 березня  2017 року                                                                   №

 

Про затвердження Положення

про порядок подання та розгляду

електронних петицій

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про звернення громадян», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій
  1. Виконавчому комітету забезпечити технічне виконання Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій.

Міський голова                                                           О.Трачик

 

Додаток

до рішення сесії Галицької міської ради

від                 №                     .

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок подання та розгляду електронних петицій

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Галицької міської ради через офіційний веб-сайт Галицької міської ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Положення.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції Галицької міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

2.2. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:  прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

2.3. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.4. Для створення електронної петиції до Галицької міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Галицької міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції, надає згоду на обробку своїх персональних даних. Автор електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

– авторизуватися на офіційному веб-сайті Галицької міської ради або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій (через електронний цифровий підпис, або безпосередньо на сайті);

– вказати заголовок петиції;

– викласти суть електронної петиції;

– уточнити прізвище, ім’я, по батькові, номер стаціонарного телефону(для зворотного зв’язку);

– вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді);

– надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

2.5. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.6. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.7. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно.

2.8. Електронна петиція, адресована Галицькій міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом не більше одного місяця з дня оприлюднення петиції.

2.9. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян.

2.10. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Галицькій міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

3.1. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3.2. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Галицької міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

3.3. Галицький міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної депутатської комісії Галицької міської ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання.

3.4. Постійна депутатська комісія не пізніше ніж через десять робочих днів після отримання електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. На засідання постійної комісії, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчого органу Галицької міської ради та обов’язково запрошується автор електронної петиції. У разі відмови автора петиції, приймається рішення щодо перенесення розгляду відповідного питання на невизначений термін. За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновок або рекомендацію відповідно до компетенції, або готує проект рішення Галицької міської ради.

3.5. Галицький міський голова у разі отримання висновку або рекомендації від постійної комісії щодо електронної петиції, з метою вирішення питань порушених у петиції чи врахування поданих у ній пропозицій, видає доручення, розпорядження у межах своїх повноважень чи виступає суб’єктом подання проекту рішення Галицької міської ради.

3.6. Висновок або рекомендація постійної комісії щодо електронної петиції, проект рішення з питання, зазначеного в електронній петиції, розглядається Галицькою міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні у порядку, визначеному Регламентом Галицької міської ради.

3.7. В разі якщо питання в зазначений термін вирішити неможливо, відповідний орган або посадова особа встановлюють необхідний термін для його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що повідомляє ініціатора. Якщо питання, порушене в петиції, подане на розгляд Галицької міської ради або виконавчого комітету міської ради, термін розгляду петиції збільшується на кількість днів, необхідних для оприлюднення проекту рішення відповідного колегіального органу згідно вимог чинного законодавства. Інформація про терміни розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

3.8. Інформація про результати розгляду електронної петиції надсилається автору електронної петиції на вказану під час реєстрації електронну адресу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Галицької міської ради та веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронних петицій.

Секретар міської ради                                                                 О.Скриник