Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12 лютого 2019 року                                                                          № 02.1-06/08

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

           Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до  правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836  «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10.09.2017 №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2018 №1406/32858, та рішення сесії Галицької міської ради від 20 грудня 2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік, що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2. КТПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

1.3. КТПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

1.4. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

1.5. КПКВКМБ 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

1.6. КПКВКМБ 0116017  «Інша діяльність ,пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-  комунального господарства»;

1.7. КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.8. КПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

1.9. КПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів  комунальної власності»;

1.10. КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.11. КПКВКМБ 0118311 «Охорона та раціональне виикористання прииродних ресурсів».

  1. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                       О. Трачик