ОГОЛОШЕННЯ щодо результатів обговорення тарифів по водопостачанню та водовідведенню

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ  Мінрегіону від 05.06.2018  № 130 “Про порядок інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності”:

п 2. 2. Протягом 5 робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів (або встановити тарифи) у спосіб, визначений цим Порядком, та доводять до відома споживачів інформацію, передбачену цим Порядком.

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється виконавцем комунальних послуг, але він не може бути меншим за 7 календарних днів та більшим ніж 14 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на комунальні послуги (або встановити тарифи).

п.3. Загальний розмір планованого тариф та його структура плановані витрати за елементами, обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості

– обґрунтування причин зміни тарифу (зазначення розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості

– обґрунтування необхідності встановлення тарифу

-інша додаткова інформація

-адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб

п.5. Інформація, зазначена у пунктах 3, 4 цього розділу, доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет (за наявності), у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, веб-сайті виконавця комунальних послуг (за наявності), на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців комунальних послуг та на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги.

Виконавець комунальних послуг може обрати один із вище перелічених способів доведення інформації (крім розміщення на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців комунальних послуг та на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування) як основний для розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної цим Порядком.

п.11. У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань або вмотивованого їх відхилення виконавець комунальних послуг після закінчення встановленого строку приймання пропозицій/зауважень (наступного робочого дня після останнього дня приймання пропозицій/зауважень) письмово сповіщає про це орган, уповноважений встановлювати тарифи.

п.12. Процедура доведення до відома споживачів інформації вважається такою, що відбулася, незалежно від надходження до виконавця комунальних послуг/органу, уповноваженого встановлювати тарифи, протягом встановленого строку зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

 

  За результатами обговорення тарифів на водопостачання та водовідведення з урахуванням пропозицій, які надійшли в порядку обговорення з 27.05.2019р. по 10.06.2019р.  КП «Галичводоканал» пропонує встановити тарифи для населення шляхом коригування статті  електроенергія, а для бюджетних та інших споживачів шляхом доведення до економічно обґрунтованих витрат,  а саме:

Для населення:

  • Водопостачання – 16,80 грн/м3
  • Водовідведення  – 19,68 грн/м3

Для бюджетних організацій:

  • Водопостачання – 26,04 грн/м3
  • Водовідведення  – 34,92 грн/м3

Для інших підприємців, підприємств та організацій:

  • Водопостачання – 26,04 грн/м3
  • Водовідведення  – 34,92 грн/м3

Вартість тарифу розрахована шляхом коригування статей витрат для населення – електроенергія, а для бюджетних та інших організацій шляхом доведення до економічно – обґрунтованих витрат. Структура споживання цих послуг складає населення – 72%,  бюджетні організації – 21%,  інші споживачі – 7%.

Вартість електроенергії в 1 м.куб. води за 2018р. складає 1,22 грн, по водовідведенню – 6,17грн; заробітна плата з ЄСВ за 2018 рік в 1 м.куб. води – 9,52грн, по водовідведенню – 13,02грн.

За І квартал 2019 року у зв’язку з підвищенням ціни вартість електроенергії з ПДВ в 1 м.куб. води склала 6,03 грн по водовідведенню – 8,87 грн; заробітна плата з ЄСВ за І квартал 2019 року склала по водопостачання за 1 м.куб. – 12,10 грн, по водовідведенню – 18,72 грн.

Збільшення вартості електроенергії за І квартал 2019 р. порівняно з 2018 р. за 1 м.куб. склала: по водопостачанню – 4,81 грн., по водовідведенню – 2,70грн.; по заробітній платі по водопостачанню – 2,58грн., по водовідведенню 5,71грн.

Також на збільшення тарифів вплинуло зростання витрат по податках (земельний податок в 3 рази, спец.водокористування в 4 рази, надра у 2 рази). Ріст цін на матеріали та послуги розраховувався на основі фактичних цін з урахуванням прогнозу цін виробників. Індекс інфляції по країні склав 109,8%.

Після затвердження вищевказаних тарифів відшкодування тарифів по водопостачанню складатиме для населення – 68,8%, бюджетні організації – 100%, інші організації -100%; по водовідведенню складатиме для населення –60,3%, бюджетні організації – 100%, інші організації 100%. В цілому по підприємству враховуючі структуру споживання відшкодування тарифів по водопостачанню складатиме – 74,5%, по водовідведенню – 68,6%.

Адміністрація КП «Галичводоканал»

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

тарифів по водопостачанню та водовідведення шляхом доведення до економічно-обгрунтованих витрат (для юридичних осіб):  

№п/п Складові тарифу Од.

Вим.

Витрати виробництва за 1 кв.2019р Планові витрати виробництва з 1.07.2019р. Витрати виробництва за 1 кв.2019р Планові витрати виробництва з 1.07.2019р.

водопос

тачання

водовід

ведення
1 Матеріальні витрати: Грн/м3

5,98

6,60 8,15

9,03

  –          електороенергія -«-

5,03

5,55 7,40

8,20

  –          інші мат.витрати -«-,

0,95

1,05 0,75

0,83

2 Заробітна плата -«-

9,92

10,36 15,35

16,05

3 ЄСВ 22% -«-

2,18

2,28 3,37

3,53

4 Аморт.відрахування -«-

0,99

0,99 0,23

0,23

5 Плата за надра,спецводовикорист.,забруднення -«-

1,27

1,47 0,09

0,26

6 Собівартість -«-

20,34

21,70 27,19

29,10

7 Рентабельність %

0

0 0

0

8 ПДВ Грн/м3

4,07

4,34 5,45

5,82

9 Тариф з ПДВ -«-

24,41

26,04 32,64

34,92

Заступник директора КП «Галичводоканал» по економічних питаннях                                  М.Є.Сегін 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

тарифів по водопостачанню та водовідведенню для населення шляхом коригування статі електроенергія

  

п/п

  СКЛАДОВІ  ТАРИФУ

водопостачання

водовідведення

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Виробнича собівартість

1349,9

1707,6

1 Прямі матеріальні витрати

393,7

493,5

– електроенергія на технологічні витрати

182,0

403,5

-реагенти, гіпохлорид натрію

11,7

-матеріали, запчастини комплектуючі

200,0

90,0

2 Прямі витрати з оплати праці

541,8

646,2

3 Інші прямі витрати, в т.ч.

213,4

161,4

– відрахування на соцстрахування

119,2

142,2

– амортизаційні відрахування ОВЗ

94,2

19,2

4 Загально – виробничі витрати в т. ч.

201,0

406,5

5 Адміністративно – управлінські витрати

56,13

66,95

6 Витрати із збуту (повірка лічильників

0

0
7 Інші витрати (надра, спецводокорист.)

74,4

7,0

8 Фінансові результати

1480,4

1781,55

9 Собівартість 1м³

12,87

18,75

10 Рентабельність (середня-24,24%)

0

0
11 Середній базовий дохід без ПДВ
12 ПДВ

2,57

3,75

13 Середній базовий дохід з ПДВ
14 Піднято води

115,0

15 Обсяг реалізації

95,0

16 Економ.обгрун.тариф за 1 м³для населення

15,44

22,50

17 Затвер.тариф сесіею ГМР від 12.07.2018р.

12,00

16,98

18 Ріст електроенергії

4,80

2,70

19 Тариф

16,80

19,68

Заступник директора КП «Галичводоканал» по економічних питаннях                                  М.Є.Сегін  

 

 

 Порівняльна таблиця діючих тарифів на водопостачання та водовідведення(для населення) у різних містах України станом на 01.05.2019 року:

  водопостачання водовідведення Разом
м. Кременець 19,54 14,57 34,11
м. Бережани 22,87 5,05 27,92
м. Золочів 15,6 16,5 32,10
м. Кіцмань 26,0 20,0 46,0
м. Ізяслав 13,83 24,10 37,93
м. Здолбунів 13,18 17,84 31,02
м. Тлумач 18,17 12,12 30,29
м. Снятин 29,84 17,04 46,88
м.Рогатин 14,9 17,9 32,8
м.Надвірна 19,19 15,05 34,69
м.Перемишляни 24,76 21,45 46,21
м.Городок 17,42 19,36 36,78
м.Жовква 13,87 21,09 34,96
м.Кам’яно-Бузька 19,98 13,85 33,83
м.Мостиськ 14,83 16,77 31,60