Оголошення про проведення конкурсу

Галицька міська рада оголошує конкурс на право оренди нерухомого комунального майна (частина нежитлового приміщення ІІІ поверху адмінбудинку Галицької міської ради загальною площею 19,2 кв.м. за адресою: м.Галич, майдан Різдва, 16,  для розміщення офісного приміщення (згідно з даними технічного паспорта – приміщення № 38).

Умови конкурсу :

  • стартовий розмір орендної плати – 1403,60 грн./місяць;
  • ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
  • дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта.

Додаткові умови : відповідно до рішення третього засідання дев’ятої сесії Галицької міської ради сьомого скликання № 125 від 04.09.2018 року переможець конкурсу повинен повернути Галицькій міській раді кошти, витрачені на проведення незалежної експертної оцінки частини приміщення та на рецензування звіту про оцінку частини приміщення в сумі 2500 грн.

Пропозиції від претендентів приймаються до 14.11.2018 року включно за адресою: м. Галич, майдан Різдва, 16 ( ІІ поверх).

Конкурс буде проводитись 19.11.2018 року о 10.00 год. в приміщенні Галицької міської ради.

Перелік документів,  які подаються претендентами для участі в конкурсі:

1) заява  про  участь  у  конкурсі (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)), пропозиції щодо виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  інформація про засоби зв’язку з претендентом;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

– копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;

– довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;

– копію ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

– проект договору оренди об’єкта.

для фізичної особи:

– копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;

– завірену  належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб’єкта  малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку»;

– копію ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

– проект договору оренди об’єкта».