ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Галич

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирного будинку в місті Галич

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, та рішенням першого засідання дев’ятої сесії Галицької міської ради сьомого скликання від 24.05.2018 року №63 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Галич», виконавчий комітет Галицької міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Галич, який відбудеться згідно рішення виконавчого комітету від 31.07.2019р. № 45, «05» вересня 2019 року о 10.00 год.

  1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Галицької міської ради,

майдан Різдва, 16, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101.

  1. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

Кульчицький Дмитро Богданович – Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова конкурсної комісії, контактний телефон (03431) 21281;

Чуйко Володимир Тарасович – перший заступник міського голови, секретар конкурсної комісії, контактний телефон (03431)21332.

  1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

1) ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення обслуговування спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку –  максимально 50 балів;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 10 балів;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) – максимально 20 балів;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу – максимально 10 балів;

5) наявність досвіду роботи з надання послуги у сфері житлово-комунального господарства – максимально 10 балів.

  1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів.

Для участі в конкурсі учасники подають конкурсні пропозиції які повинні містити:

– заяву на участь у Конкурсі, у якій зазначають: фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

– статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

– баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період (6 місяців);

– витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

– інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність)  заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання  пропозицій;

– довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (приміщення (база)), кількість транспортних засобів, обладнання, устаткування, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

– копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

– довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, подається окремо. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання і проведення обслуговування спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

  1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою:

майдан Різдва, 16, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій  «04» вересня 2019 року до 17.00год.

  1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Галицька міська рада, майдан Різдва, 16, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101. зал засідань,  «05» вересня 2019 року, 10.00 год.

Перелік будинків щодо яких оголошено конкурс

Конкурсна документація з додатками

положення про конкурсну комісію для проведення конкурсу з  призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Галич