КП «Галичводоканал» інформує споживачів про збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги

КП «Галичводоканал» інформує споживачів про збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

За результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за 2017 рік собівартість 1м3 водопостачання склала 10,55грн/м3, водовідведення – 18,60грн/м3. Плановий прибуток для населення – 0. Таким чином для населення вартість послуг з ПДВ становила:

  по водопостачанню – 12,65грн/м3,

по водовідведенню – 22,32грн/м3.

За січень 2018 року собівартість зросла і складає по водопостачанню – 11,98грн/м3, по водовідведенню – 22,70 грн/м3. Це пов’язано із зростом цін у січні 2018 р. на електроенергію на 10%, зростання цін на матеріали та запчастини, ростом мінімальної заробітної плати з 3200 грн до 3723 грн.

Крім цього планується з квітня 2018 року підвищення електроенергії на 20%, підвищення цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, доведення заробітної плати працівникам підприємства з 1 лютого 2018 року до мінімальних гарантій, вказаних у Галузевій угоді, що призведе до збільшення фонду оплати праці на 25%.

З врахуванням вищевказаного прогнозована собівартість за 2018 р. буде складати 14,35 грн/м3 по водопостачанню та 23,48 грн/м3 по водовідведенню. Тому для бюджетних та інших підприємств тариф буде складати

   бюджетні організації:

-водопостачання-19,80 грн/м3 з ПДВ

-водовідведення -32,40 грн/м3 з ПДВ

інші організації:

-водопостачання-21,54 грн/м3 з ПДВ

-водовідведення -35,22 грн/м3 з ПДВ

Структура тарифу по водопостачанню та водовідведенню

2017 р.

фактична

 

2018р.

прогнозована

 

Статті витрат на 1м3 на 1м3 на 1м3 на 1м3
1. Матеріали: 2,92 6,04 3,74 7,55
-електроенергія 0,88 4,98 1,12 6,23
-інші матеріальні витрати 2,04 1,06 2,62 1,32
2 Витрати на оплату праці 4,90 7,88 7,05 10,0
-керівники,фахівці, технічні служб. 1,42 2,28 2,04 2,88
-робітники 3,48 5,60 5,01 7,12
3 Пенсійний фонд (ЄСВ-22%) 1,08 1,73 1,55 2,20
4 Амортизаційні відрахування 0,87 2,82 1,15 3,63
5 Інші операційні витрати: 0,78 0,13 0,86 0,10
-податки, збори (надра, спец. водокористування, екологіч.)  
6 Всього витрат від звичайної діяльності
7 Відпущено води, відведено стоків
8 Собівартість 1м3 10,55 18,60 14,35 23,48
9 Плановий прибуток 0 0    
10 ПДВ 2,11 3,72    
11 Тариф з ПДВ 12,66 22,32    
12 Відшкодування тарифів ,% 77,6 52,3
в т.ч. населення 57,8 35,2

 

Основні причини збільшення тарифів по водопостачанню та водовідведенню.

За 2016 р. собівартість водопостачання склала 9,77 грн/м3, водовідведення – 13,88 грн/м3.  КП «Галичводоканал» на протязі 2017 року неодноразово звертався до Галицької міської ради про доведення тарифів до економічно-обгрунтованих і тільки у листопаді 2017 року на сесії Галицької  міської ради (Рішення №138 від 23.11.2017 року) були затверджені тарифи і введені в дію з 01.01.2018 року для населення водопостачання – 8,04 грн/м3, водовідведення – 8,64 грн/м3, що значно нижче економічно-обгрунтованих. Крім цього з 2017 року зросла ціна на складові тарифу: електроенергія – 9,7%, матеріали, комплектуючі, запчастини – 12%, заробітна плата – 31,7%( ріст мінімальної заробітної  плати до 3200грн). Відшкодування тарифів за 2017 р. по водопостачанню в цілому по підприємству складає 77,6%, в т.ч. населення – 57,8%, по водовідведенню -52,3% в т.ч. населення – 35,2%.

 

По обслуговуванню будинків КП «Галичводоканал» надає наступні послуги:

  1. Технічне обслуговування та профілактичний ремонт внутрішньо будинкових систем водопостачання, водовідведення та зливної каналізації
  2. Технічне обслуговування та поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою
  3. Освітлення місць загального користування
  4. Обслуговування димових та вентиляційних каналів
  5. Технічне обслуговування та електропостачання ліфтів

Структура, періодичність та строки надання послуг надається у додаток 1

Середньозважена собівартість по наданню послуг з обслуговуванню будинків за 2017 р. складає 1,53грн/м2 загальної площі,що в розрізі тарифів для будинків складає:

-з освітленням 1,50грн/м2 заг. площі

(з ПДВ-1,80грн/м2)

-без освітлення підвальних приміщень 1,45грн/м2 заг. площі

(з ПДВ-1,74грн/м2)

-з ліфтом 3,50грн/м2 заг. площі

(з ПДВ-4,20рн/м2)

Структура середньозваженого тарифу з обслуговування будинків за 2017р. та прогнозована за 2018р.

 

 

Статті витрат

Послу

ги з обсл. буд. 2017 р.

Послуги з обсл. буд. 2018 р.
на 1м2 на 1м2
1 Матеріальні витрати: 0,39 0,49
-електроенергія 0,16 0,20
-послуги 0,08 0,10
-ПММ 0,04 0,05
-матеріали, запчастини, комплектуючі 0,11 0,14
2 Заробітна плата 0,89 1,16
3 Пенсійний фонд (ЄСВ-22%) 0,20 0,25
4 Амортизаційні відрахування 0,05 0,05
Всього
Об’єм (грн/м2 заг. площі)
5 Собівартість 1,53 1,95
в т.ч.- без освітлення підвальних приміщень 1,45
-з освітленням 1,50
– з ліфтом 3,50
6 Прибуток 0
7 Тариф з ПДВ

– без освітлення підвальних приміщень

1,74 грн/м2 заг. площі
-з освітленням 1,80 грн/м2 заг. площі
– з ліфтом 4,20 грн/м2 заг. площі

 

Структура тарифу 9-ти поверхового будинку з ліфтом

1.Заробітна плата 2 ліфтерів 3723,00
2.ЄСВ 22% 819,06
3.Плата за обслуговування Прикарпатліфт 2500,00
4.Електроенергія ліфтів 2446,66
сходових 1118,88
5.Послуги по обслуговуванню будинка 6094,40
16702,00
Площа будинка без 1 поверха 4772м2
Собівартість обслуговування 1м2 з ліфтом 3,50грн.
Прибуток 0
Тариф з ПДВ 4,20грн/м2

КП «Галичводоканал» на протязі 2016-2017 р.р. неодноразово звертався до Галицької міської ради про доведення тарифів  по обслуговуванню будинків до економічно-обгрунтованих. Проте Рішенням сесії Галицької м/р № 52 від 25.05.2017р. були затверджені нижче економічно-обгрунтованих тарифи, які діють з 18.06.2017р., а саме:

  • для мешканців будинків з освітленням -1,20грн/м2
  • без освітлення -1,16 грн/м2
  • з ліфтом 1,86грн/м2

Основними причинами являються ті ж самі, що і по водопостачанню та водовідведенню – ріст тарифів на електроенергію на протязі 2017 року, значне подорожчання матеріалів, комплектуючих, збільшеня мінімальної заробітної плати. Відшкодування тарифів з обслуговування будинків складає 49,2%.

Враховуючи вищевказане КП «Галичводоканал» звернувся до Галицької міської ради про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.