Звернення депутатів міської ради

Галицькій районній раді

Галицькій районній державній адміністрації

  

Звернення

   Конституційний процес в Україні підняв проблему місцевого самоврядування до однієї з важливих. Проте теоретичні і практичні результати реформи самоврядування залишаються суперечливими. Однією з причин цього є то, що дослідження самоврядування фактично знаходиться на останньому місці у правовій науці. Так, досвід самоврядування більш грунтовно вивчали історики, а не правники.

В умовах розбудови української держави значно зростає потреба у вивченні історії України, стрижнем якої є проблема державності та права. Без глибокого осмислення минулого в усій його складності й суперечливості важко зрозумити сучасні процеси і плідно творити нову державу України, в основі якої повинно бути право.

Право — це частина культури народу. Його вивчення в історичному плані покликане розбудити, відновити там, де втрачено, піднести на вищий рівень правосвідомість як частину самосвідомості народу — дійсного творця історії.

З позицій історико-правової науки змістовним в історії Українського самоврядування є період ХІV — ХVІІІ ст., коли воно розвивалося на основі Магдебурзького права.

Запровадження магдебурзького права в українських землях мало надзвичайно важливі наслідки. Це дало можливість певною мірою «європеїзувати» міське життя, ввести його у чіткі правові норми.

Поширення магдебурзького права на території України сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Йому стали притаманні демократизм, менша орієнтація на центральну владу, бажання будувати суспільне життя на основі правових норм тощо. Отже, магдебурзьке право сприяло формуванню в Україні засад громадянського суспільства.

         Магдебурзьке право ляго в основу нинішнього територіально-адміністративного європейського самоврядування. У країнах ЄС рішення місцевих виборчих органів влади значать для громадян набагато більше, ніж рішення центральних державних органів. А основні гроші, що надходять від платників податків, акумулюються в руках муніципалітету, що обирається громадою.

В Україні  міста були самостійними територіальними одиницями, багато з которих набули самоврядування на засадах Магдебурзького права.

         Так, місто Галич – колишній центр Галицько-Волинського князівства – наймогутнішої твердині на південно-західних давньоруських землях, з більш як тисячолітньою історією, у 1367 році отримав магдебурзьке право.

         Місто, яке дало назву цілому регіону – «Галичина», у 2017 році буде відзначати 650-річчя отримання магдебурзького права.

Підготовка та відзначення ювілейної дати дасть можливість вкотре привернути увагу до історичного і культурного значення Галича, як в України так і за її межами. Налагодити партнерські відносини, що буде сприяти покращенню інвестиційного клімату та сприятиме реформі місцевого самоврядування.

Однак для реалізації цих завдань потрібна державна підтримка. Враховуючи історико-культурне та соціально-економічне значення міста Галич, в час проведення реформи місцевого самоврядування, ми депутати Галицької міської ради звертаємось до Галицької районної ради, Галицької районної державної адміністрації, Івано-Франківської обласної ради, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України з проханням передбачити фінансування з державного та місцевих бюджетів заходів з підготовки та відзначення 650-річчя одержання магдебурзького права містом Галич на державному рівні.

Прийнято на другому засіданні третьої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання

21 липня 2016 року